MDT-kort | -lang | -gemeente

MDT-kort in het onderwijs

Deze subsidie biedt onderwijsinstellingen de kans om kennis te maken met maatschappelijke diensttijd (MDT). Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor een ander en/of de samenleving, en anderen ontmoeten. MDT kan hiermee bijdragen aan een praktische invulling van bijvoorbeeld loopbaan oriëntatie. DANZA is het nieuwste project.

Je maakt in dit maatschappelijke diensttijd programma (MDT), een reis in dans.
Gedurende dit programma werken leerlingen 30 uur samen met dansprofessionals, ontmoeten zij leeftijdsgenoten die net als hen, iets met dans hebben. Zij bezoeken dansopleidingen en werken samen aan en naar een dansvoorstelling. Aan het eind van de DANZA-reis ontvangen zij een erkend certificaat.

De 1e editie van DANZA is die van Gelderland en is inmiddels gestart op 3 scholen in het voortgezet onderwijs en 1 in het primair onderwijs (groep 8).
Er kunnen per school 100 leerlingen meedoen. Wil ook jij het DANZA-project op school? Neem dan contact met ons op.

___________________________________________________________________________________________

MDT-lang 

Maatschappelijke diensttijd (MDT) biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets te doen voor een ander. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid. Het nieuwste MDT-project heet DANZA: Doetinchem Arnhem Nijmegen Zutphen Apeldoorn. In dit dansproject dompelen jongeren zich 80 uur onder in de wereld van dans. In de eerste editie van DANZA zijn voor dit jaar 24 dansers gestart.
De trainingen zijn op zaterdag en zondag. De eerste presentatie van DANZA was op 15 september. De dansers hebben de opening verzorgt van het OEVERLOOS festival.

___________________________________________________________________________________________

Kansen voor gemeenten | jeugdaanbod

Gemeenten hebben de belangrijke taak om bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren. MDT helpt hierbij. Veel gemeenten zetten MDT in als aanvulling op het bestaande jeugdaanbod en zien het programma als een manier om jongeren via maatwerk te ondersteunen bij hun ontwikkelbehoeften. 
___________________________________________________________________________________________

Achtergrond van dit project

DANZA is een MDT-Urban Talentz project. Urban Talents wordt aangestuurd en is ondergebracht bij De Kandidatenmarkt in Amsterdam.